Konspirationer och okunskap om provborrningar

Det är en sak att folk som berörs av provborrningar är upprörda. En annan när andra parter av ideologiska skäl lägger sig i och spär på folks oro med lögner, skräckscenarion, konspirationsteorier och propaganda.

Här kommer mina kommentarer på ”Yngve – en grön veganpolitiker” och hans hysteriska post om provborrningarna. Jag postade först en kortare kommentar på hans blogg, men här kommer en mer utförlig kommentar som egen bloggpost. Det är ont om tillfällen att diskutera geologi, så det gäller att passa på även när det bara är att hacka ner på amatörer. Jag kommenterar dock inte allt han tar upp. Det skulle bli för mycket för en bloggpost.

”Det kan bli ett nytt Hallandsåstrauma. Det var många experter som lovade att det inte skulle bli några problem där. Nu ger man oss samma löften här. Varför ska vi lita på dem denna gången!”

Det är inte sant. De geologer (alltså enda relevanta ”experter” som finns att åberopa) som arbetade med projektet la upp ett tunnelsträckningsförslag, som konstruktören sedemera valde att strunta i eftersom det skulle bli en dyrare sträckning teoretiskt (längre, men nu blev det som vi vet tvärtom dyrare pga byggstoppet). Den riktiga undersökningen som gjordes av riktiga geologiska experter varnade alltså för problem med den sträckning som sen valdes av borrbolaget. Så gnäll inte på experterna tack. Gnäll på amatörerna som inte valde att lyssna på dem.

Sen skriver han så här om Shells provborrningar:

”…då är det redan för sent! Man hinner inte förhindra att processvattnet trycks ut i berggrunden.”

Ja och? När man borrar i skifferlagren så är det ut i skifferlagren och ingen annanstans som ev förlupet vatten tränger ut i vid en provborrning. Det är exakt samma process som sker hela tiden med djupt grundvatten av sig självt i skifferlagren. Det är inte så att ev sprickor i skiffern är tomma luftrum ifall du trodde det. Det är alltså inte frågan om någon annan berggrund eller något som påverkar grundvattnet uppe hos oss. Det är vatten med ämnen från alunskiffern som förflyttas inom alunskiffern. Rören kommer hindra förlupet vatten att tränga ut längre upp vad du än inbillar dig. Och nej, de kommer inte faljera. Bara för att ingen säkerhet på jorden är 100%ig så innebär det inte att det finns en relevant risk att en olycka kommer ske. Varje gång du ställer dig i en hiss finns risken att den rasar ner i backen. Liten risk, men den finns där. Men det är rubbat att vara rädd för det för det är en väldigt liten risk. Samma gäller risken för läckage ut i en akvifär.

”I sandstenen under alunskiffern finns många viktiga vattentäkter i sydöstra Skåne.”

Här ska jag inte svära mig blå i ansiktet, för jag har inte läst hydrogeologi ännu (börjar imorgon). Men jag är rätt säker på att det inte alls finns ”många viktiga vattentäkter” i den kambriska sandstenen om döljer sig under skifferlagren. Av två skäl – dels ligger den här på ett stort djup, och så djupliggande akvifärer spelar sällan någon större roll för grundvattnet, men framförallt är jag skeptisk till att det öht skulle finnas akvifärer i den för grundvatten, för kambrisk sandsten är det samma som lågmetaformerad kvartsit och kvartsit har väldigt liten porositet och permiabilitet (den är alltså egentligen inte längre en sandsten på det sättet som folk föreställer sig en sandsten). Den duger inte alls till akvifär mer än granit gör det utan endast i sprickzoner kan vatten färdas, men knappast därför lagras. Så något är riktigt ruttet i de argument som presenteras om grundvattenrisker – som osar okunskap om geologi bara.

Och sen – åter – så transporteras det vatten från skifferlagren in i kvartsiten hela tiden naturligt. Inget här i ett par provborrningar ändrar det eller påverkar nivåerna på en relevant nivå. Det är allt för lågskalig förändring för att det ska kunna påverka systemet.

”Kanske har de en dold agenda och är ute efter att undersöka något annat t.ex. uran.”

Kanske inte? Gas är trots allt inte alls på väg att försvinna. Tvärtom. Vanligtvis är konspirationsteorier inget jag ens tar med i tång. Men jag ska göra ett undantag. Det finns oerhört mycket transparens inom allt som har med prospektering att göra eftersom det alltid är många instanser inblandade och lagstiftningen kring miljöfrågor (miljöbalken) är hård . Inspektioner av oberoende instanser görs hela tiden och noggranna resultat måste redovisas som inte lär kunna förfalskas. Det kommer att vara geologer från både SGU och Bergstaten inblandade i kontrollen av rapporterna. Det är omöjligt att i Sverige ljuga samman en gasrapport och istället provborra efter uran utan att det kommer fram förr eller senare.

Och det vet Shell. En sådan skandal skulle kosta mycket mer för dem i skadeståndskrav och i förlorade framtida rättigheter för provborrningar världen över än en vinst av urankunskaper skulle ge. Med tanke på att det inte är tillåtet att utvinna uran i Sverige så blir en sådan illegal undersökning totalt vansinnigt farlig ur ren affärssynpunkt. Varför chansa kring något som man ändå inte har rätt att utvinna även om man upptäcker det? Nej.

Jag tror det här är en generationsfråga att öht tänka så här konspiratoriskt i miljöfrågor. Yngve är inte purung. Han är född i en tid med svaga miljölagar och jättestygga storbolag. En tid innan tex 1999 då lagarna skärptes rejält.

Annonser
Det här inlägget postades i Geologi, Konspirationer & pseudovetenskap, Skåne. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Konspirationer och okunskap om provborrningar

 1. Lennart O skriver:

  Daniel! Tack för en bra och klarläggande bloggpost.

 2. Göran Gustafson skriver:

  Jaha. Geologerna är de enda riktiga experterna. Andra som ska bedöma denna typ av projekt är då ”amatörer”. Jag tror du ställer lite för höga krav på din pågående utbildning.
  I gasprojektets utvinningsdel
  ska man med sk fracking spräcka sönder alunskiffern över stora arealer. Gamla sprickor vidgas och nya bildas och kemakalieblandad frackingvätska kan tränga ut i vattensystem och upp mot jordytan. Man öppnar upp skiffern för ökad vittring av svavel,tungmetaller, radioaktiva ämnen mm. Har du som geolog koll på vad som händer under ytan innan gasen är uppe ? Vet du vilka sprickor som bildas och vart de leder ? Eller vilka miljökonsekvenser vi kan få i framtiden. Jag tror nog det krävs andra experter för att försöka hantera detta.
  Nej, geologerna hade kanske inte fel ang. Hallandsåsen. Men vad hjälper det ? Alla dom andra ”amatörerna” var ju med och lämnade in en arbetsplan som godkändes av Miljödomstolen. Och sen gick det som det gick. Vid en gasutvinning ska Shell författa en liknande arbetsplan. Kan vi lita på att Miljödomstolen förstår den rätt och inte gör samma miss som i Hallandsåsen igen ?

 3. Daniel skriver:

  Göran: Det är geologer som är experter på berggrunden och sprickorna i det. Närmare bestämt geofysiker, strukturgeologer och sedimentologer i fallet med skiffern. Olika sorters ingenjörer är också inblandade. Några andra sorters experter finns inte på området så jag vet inte vad det är för expertis som du antyder. Geofysiker med kompetens inom strukturgeologi kommer hålla koll på sprickorna. Hydrogeologer kommer hålla koll på grundvattnet. Shell har inga planer på att förgifta naturen – och inga myndigheter har heller planer på att låta dem göra det. Kontrollen är och kommer att vara rigorös.

  Det finns inga kända större faror vad gäller fracking och grundvatten mer än på spekulationsplanet. Det finns däremot massor av antydningar om företagskonspirationer som vill dölja farorna. Jag bryr mig inte det minsta vad konspirationsteoretiker tror utan håller mig till de vetenskapliga bevisen.

  Shell ska författa en ”arbetsplan” för utvinningen. Det heter dock MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och är i fallet med sådana här uppmärksammade projekt extra uppmärksammade av myndigheterna. Du kan räkna med att det kommer sitta folk från naturvårdsverket, kommunerna och länsstyrelserna och lusläsa den när den är gjord och eftersom den akademiska geologivärlden är intresserad av vad som händer så kommer det även sitta en massa andra div geologiprofessorer och liknande och läsa på vad som händer och vad som upptäcks. OM MKBn görs, för först måste de provborra färdigt för att se om det finns gas. Vilket inte alls är sannolikt faktiskt enligt de flesta sedimentologer.

 4. Göran Gustafson skriver:

  Geologi är ju egentligen en slags sannolikhetslära när det gäller att beskriva berggrunden där man inte borrat. De erfarenheter av miljöproblem med fracking kommer ju från människor som har gjort egna, bittra upptäckter i närheten av gasfälten i t.ex. USA. Det blir ju mer som fysik där man har experimentella värden att luta sig mot. De är inga konspirationsteoretiker.
  Om du tar fram en hydrogeologisk karta över Skåne så hittar du lätt många vattentäkter i den kambriska sandstenen kring Simrishamn, St Olof mm. Flera av dessa är kommunala täkter. Det är vattentäkter som matar på bra med rörligt grundvatten från sandstenen. Det finns också djupare brunnar som borrats genom t.ex. alunskiffer ner i sandstenen. Jag har själv haft en 70 m djupborrad brunn som tog sitt vatten i sandsten där kapaciteten räckte mer än väl till flera hushåll och en mjölkbonde. Här var det dock i en annan typ av sandsten – den som finns i botten av Fyledalen. Om det finns gott om rörligt vatten i sandstenen nordväst om Onslunda så är det väl inte uteslutet att sandstenen under alunskiffern i Spjutstorp, några km västerut, kan innehålla vatten och att vattnet på sikt kan ha ett visst utbyte. Kan du som geolog försäkra att detta aldrig kan hända ?

 5. Daniel skriver:

  Göran: Det är enorm skillnad på sandsten och sandsten. I Fyledalen handlar det om svagt litifierade sediment från Trias/Jura. Det är inte alls samma som kvartsiten kring Simrishamn (eller den under alunskiffern rent allmänt i skåne). Den är inte permeabel utan metamorferad så mycket att den inte släpper igenom vatten. Så är det, det finns det inget att tjafsa om. De vattentäkter du ser på tex SGU ligger i sprickzoner, men primärt i de övre holocena sedimenten. De ligger INTE i kvartsiten.

  Kambrisk sandsten, dvs sk ”hardebergakvartsit” kan inte transportera grundvatten. Endast sprickzoner i den kan det, och dessa är kartlagda. De sprängs heller inte upp vid fraktion. Det garanterar jag till 100% eftersom jag vet hur kvartsit beter sig. Det är ett av de mest slitstarka och hårda bergarter som finns.

  Du tänker det som en sandsten (eftersom den heter det ibland tyvärr), porös och ihålig och så har du fått om bakfoten att det finns akvifärer i det, det är därför du inte förstår hur absurt dina teorier blir i mina öron.

  Vad gäller USA och synen på hydraulic fraction så är läget inte alls det du beskriver utan detta:
  http://blog.aapg.org/geodc/?p=849

  Förövrigt är inte geofysik sannolikhetslära på det triviala sätt du antyder. I 99 fall av 100 kan man identifiera det man behöver med geofysik, helt utan borrning. Framförallt vad gäller strukturer – och sprickor är strukturer.

 6. Göran Gustafson skriver:

  Jag har mött rätt många erfarna geologer och de uttalar sig oftast försiktigt om geologiska data. Din självsäkerhet gör mej bara mer misstänksam. Du litar på din egen nyerövrade kunskap, på de som står upp och säger att vi klarar problemen med fracking och att ny teknik ska lösa problemen. Precis så säger Shell också. En av de största arbetsgivarna för nya geologer är nog alla de energi- och mineralletande storföretag som nu dras till Sverige för att leta gas, guld, uran och andra mineraler. Vi erbjuder idag de bästa villkoren för företagen. Bra infrastruktur, stabil regering, kunskap från SGU, obetydlig royalty och en generös minerallag som ger dessa bolag en gräddfil att ta sig fram i.
  Jag tror jag vet vad du tycker om minerallagen också. Du skulle passa utmärkt bra att jobba hos Shell eller något gruvföretag – att inta en kritisk hållning mot fossilgasprojektet skulle däremot försvåra en sådan rekrytering och krympa din framtida arbetsmarknad.

  Ute i verkligheten finns inte bara berggrund och gasbolag – här finns också människor. De äger i alla fall på papperet sin mark några decimeter ner och kämpar för sin rätt. De kommer att fortsätta kritisera minerallagen som inte ger vare sig markägare eller kommuner något reellt inflytande vid prospektering och exploatering. De kommer att fortsätta hävda att fossil gas är omodernt och istället satsa på t.ex. biogasutveckling i det djurtäta Skåne. Och de kommer också att fortsätta lita mer på vad som verkligen händer med miljön i moderna gasfält än att lyssna på löften om ny teknik.

  Energi- och gruvindustrin har alltid drabbats av olyckor och katastrofer. Gruvor som rasar eller fylls med gas. Läckande eller bristande lakrestbassänger som förorenar grundvatten eller ytvattensystem,
  gruvgångar som inte karterats, dagbrottsbrytning som vänder upp och ner på ett landskap. Detta kallas olyckor men är väl egentligen orsakade av en dåligt genomförd riskbedömning av bergsingenjörer, geologer och ingenjörer.
  Jag tror inte en fortsatt debatt kan tillföra något nu.

 7. Daniel skriver:

  Göran: Du har uppenbarligen redan bestämt dig för att alla experter ljuger om de säger att provborrningarna går att genomföra utan bekymmer – och då finns det som du säger inte mycket poäng att fortsätta en debatt vad jag än säger. Du har också en uppenbart negativ syn på att det ska få gå bra för prospekteringsföretag. Om du inte kan förstå samhällsnyttan av vad utvinning av råvaror ger samhället och att Sveriges välstånd i princip står och faller med det, ja då är vi för långt från varandra för att en diskussion om några tekniska detaljer ska vara givande.

  Hursomhelst: Du behöver inte oroa dig för kontaminering av grundvattnet, den risken är oerhört liten så länge Shell följer de regler och använder den kunskap som finns. Risker finns alltid även när allt görs rätt, men det innebär inte att de ska styra besluten i en avslående riktning bara för att man aldrig kan garantera något till 100%

 8. Ping: Mer makt till kommuner och markägare – utred gasutvinning

Kommentarsfältet är stängt.