Dick irriterar samer och nationalister

Dick säger det som många behöver höra. Nationalister och även samer behöver höra att begrepp som ”ursprungsbefolkning” och ”invandrare” är väldigt relativa begrepp.

Nationalister behöver inte bli rasister nej, men många verkar ändå tro på tanken på en slags svensk ”ras”, eller folkgrupp som av genetiska skäl är mer hemmahörande på en plats än andra som kommit till samma plats senare. De får de väl tro om de vill, men de bör ha lite saker i åtanke. Saker som att åtskilliga folkvandringar och genetiska utbyten genom både historien och förhistorien faktiskt har ägt rum. Och det faktum att alla i vårt land är ättlingar till immigranter, bara man går tillräckligt långt tillbaka i tiden, ser man som irrelevant retorik. När det de facto är så relevant som något öht kan vara i diskussionen. Vi är, hela mänskligheten, kanske med undantag för några människor i Afrika, ättlingar till migrerande människor. Enda skillnaden är att vissa har bott längre än andra på en plats, så länge att distinkta kulturer uppstått på platsen efter viss tid. Men själva vandrandet är fortfarande både relevant och intressant för diskussionen oavsett hur länge någon har bott på en plats eller inte.

Samer skulle behöva få höra lite oftare att de inte heller är någon slags ursprungsbefolkning i Sverige, inte ett dugg mer än vad jag eller någon annan är. De skulle om några behöva konfronteras mer med tanken på att begreppet ”ursprungsbefolkning” egentligen nästan är meningslöst rent vetenskapligt, och framförallt väldigt politiskt. De äldsta spåren av människor i norra skandinavien kommer inte från samisk kultur, det kommer från äldre paleolitiska kulturer som sedan länge är borta. De vill gärna påstå att de är ättlingar till dem, men de första spåren av distinkt samisk kultur (dvs något som går att skilja från andra kulturer i Sverige som inte är betraktade som samiska) är betydligt yngre och kommer från invandring österifrån.  De vill använda detta ”ursprungsbefolkningsbegrepp” som ett politiskt instrument för att ge sig själv särskilda rättigheter utifrån FN-mandat om just sk ursprungsbefolkningar. Jag kan inte säga att jag sympatiserar direkt, eftersom det sker på bekostnad av objektivitet kring både begreppet ursprungsbefolknings vaga betydelse och kring vad arkeologin, historiens och genetiken visar oss om (för)historiens folk och deras vandringar i skandinavien.

Annonser
Det här inlägget postades i Historia & arkeologi, Konspirationer & pseudovetenskap, Politik & ekonomi. Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Dick irriterar samer och nationalister

 1. ArchAsa skriver:

  Jag undrar om Dick verkligen förstod vilken getingbo han stack in sitt huvud i, när han läste de där manusraderna? (Och jag undrar om han skrev dem själv).
  Jag blir hjärtligt trött på hela den i grund och botten felaktiga debatten om ”vem som var först”. För det första då Sverige är ett avlångt land och det blir märkligt att påstå att något som skedde i Skåne var viktigare än det som hände i Norrland eller vice versa. För det andra eftersom folk inte fungerar så att de är isolerade befolkningsöar.

  I slutändan förlorar alla grupper på att hänga upp sitt existensberättigande på så svaga kriterier. Om det visar sig att t ex samer har mes genetiskt gemensamt med folkgrupper hemmahörande i Ryssland fram till för 2000 år sedan eller nåt – betyder det att svenska statens inhumana behandling av dem på 1600-1800-talet var okej? Eftersom de inte är ”mer ursprungliga”? Vi kan inte ha etiska diskussioner på de premisserna. Då kan lika gärna walesarna kräva tillbaka England från anglo-saxerna…

 2. Johan skriver:

  Hur mycket vet man egentligen om olika förhistoriska folkvandringar? Din karta tar sin början för 130 000 år sedan, och aboriginernas förfäder kommer till Australien för 70 000 år sedan. Men jag har läst att alla nu levande människor härstammar från en grupp på 2000-5000 individer som levde i Östafrika för cirka 75 000 år sedan, och som korsade det lilla sundet över till Jemen och därifrån spred sig över världen, konkurrerade ut andra människogrupper, även de av samma art. Då skulle t ex de rester som hittats av människor i Israel som är 100 000 år gamla, trots att de tillhör vår art, inte vara våra förfäder.

 3. Daniel skriver:

  ArchAsa: Jepp.
  Johan: Givetvis är inte alla förhistoriska folk dina förfäder så ditt israel-exempel förklaras ju rätt enkelt genom att en delning, eller ett utdöende av en gren exkluderar dig från att vara efterkommande till dem. Men du är givetvis fortfarande släkt eftersom ni båda delar en äldre förfader innan massutdöendet för 75000 år sen. Du är tex inte efterkommande till din kusin, men du är släkt eller hur? Jag har liksom inte påstått att alla människor som funnits innan mig är mina förfäder.

  Man ser riktigt gamla folkvandringar i mitokondrieDNA tex. Du ser det även i arkeologiska materiella släktskap (och såklart i kronologin på fynd) och i lingvistik till viss del. Om du hittar kinesiska föremål i Japan, så vet du att antingen har handel bedrivits, eller så har folk flyttat. Man får kombinera olika bevis, så syns det med tämligen bra. Givetvis inte exakt eller 100% säkert, men ganska bra. Jag är ingen expert i hur man ser skillnad på kontakt, och migration i det arkeologiska materialet alena tyvärr.

 4. Peter skriver:

  Svenskarna är Sveriges ursprungsbefolkning. Varför? Jo, för att Konungariket Sverige inte är detsamma som den landmassa landet ligger på. Sverige har inte funnits i tusentals år, Sverige bildades och byggdes upp av framförallt svenskar någon gång för ca 1000 år sedan.

 5. Daniel skriver:

  Peter: Och som skåning har jag ingen som helst aning om vad du snackar om. Här invaderades vi av svealänningar på 1600talet. Här är Sverige och svearna, om något, snarare isåfall bara en ockupationsmakt – och jävlar i det ingen ursprungsbefolkning.

 6. Mikael skriver:

  Kändes mycket befriande att Harrison vågade yttra denna självklarhet, men reaktionerna var tyvärr förutsägbara. För somliga människor (inte minst bland samerna) är det här en så laddad fråga att inga argument i världen kan bita på de dogmatiska föreställningar som de desperat klamrar sig fast vid.

  Jag har märkt att det råder en stor begreppsförvirring i den här frågan, såväl som bland svenskar som bland samer. Samerna har enligt FN:s definition status av ett svenskt urfolk, vilket inte är detsamma som Sveriges ”urbefolkning”. Med urfolk menas i korthet att folket utgör en minoritet som kulturellt/etniskt skiljer sig från majoritetsbefolkningen och som har bebott ett visst landområde vid tidpunkten för kolonisationen, samt att dessa landområden är avgörande för deras traditionella näringar. För samernas del innebär det att de bebodde delar av mellersta och norra Sverige innan svenska staten tog kontroll över dessa områden, och andra etniska grupper bosatte sig där. Det innebär dock inte på något vis att de för den sakens skull ska ha bebott hela nuvarande Sveriges yta innan nordborna. Det innebär inte heller, vilket Daniel också påpekar, att traditionellt samiska områden alltid ska ha hyst någon form av mångtusenårig samisk kultur.

 7. Peter skriver:

  Daniel: Så bara för att dagens Sverige inte ser ut som det ursprungliga landet så är inte svenskarna ursprungsbefolkning? Jag bor själv i en annan del av Sverige som blev svenskt först efter freden i Roskilde, nämligen Bohuslän. Ingen kan påstå att bohusläningar och skåningar är någonting annat än svenskar, efter 350 år av integration. Vi är en del av det svenska folket även om vi kanske inte är släkt med de ursprungliga svearna.

  Hursomhelst är det absurt att påstå att det folk som skapade Sverige för ca 1000 år sedan och som sedan levt här och dominerat landet, inte skulle vara ursprungsbefolkningen.

 8. Daniel skriver:

  Peter: Eftersom Sverige är en konstruktion som erövrat massor av territorium, blir det således väldigt konstigt att tala om en ursprungsbefolkning inom detta område som inkluderar så många olika sorters betydligt mer ursprungliga kulturer. Isåfall skulle man tex inte kunna tala om samer som ett folk, eftersom de av dem som bor i Sverige de fakto är svenskar, med sina rötter här.
  Prova säg åt en same att han är svensk först, same sen och du kommer få väldigt litet medhåll från honom. Det är sånt man i regel inte begriper i Bohuslän – som är väldigt försvenskat trots ett kulturarv i både dansk, norsk, skånsk och götisk kultur.

  För det andra är det också konstigt att tala om svenskar som en ursprungsbefolkning, när Sverige maximalt är 1000 år gammalt – nu är det en överdrift att säga 1000 år, för någon egentlig centralmakt som styrde över något under en tydlig identitet som Sverige egentligen först växte fram i tidigmodern tid. Innan dess var begreppen Sverige och svensk sekundära ens landskaps och socken-identiteter. Man var smålänning, sen var man svensk när kungen kom och begärde lydnad. Ungefär som man är svensk och sen europe idag. Folk gillar inte avlägsna identiteter. Och dessa måste ofta propageras på folk.

  För det tredje är som sagt begreppet inte i närheten av gammalt nog för att täcka in alla folk som bott här INNAN det fanns. Dvs hur kan svenskar vara ursprungsbefolkning här när det har bott folk i områdena innan, som inte alls var svenskar på något sätt. En jägar-samlare från Brommekulturen som tittade ut över den skånska tundran hade sina rötter i nordtyskland. Våra första ”svenskar”.

  Att påstå att svenskar är en ursprungsbefolkning är som att påstå att vita australiensare är ursprungsbefolkning i Australien eftersom de har konstruerat nationen där ingen nation fanns innan, utan bara lite ”löst” folk i olika aboriginstammar. Och inte heller gäller det mer bara för att de som bott där innan har dött ut. Man blir inte ursprungsbefolkning på en plats bara för att man kuvar eller dödar alla som bodde där innan, eller kommer till en plats som övergivits. Folk som bor på påskön idag är inte ursprungsbefolkningen, trots att de bott där hela sitt liv. Ur är ur. Ur är först.

  Det gäller inte den svenska kulturen. Den är som sagt bara maximalt ynka 1000 år gammal och för många delar av det som kallas Sverige idag bara ett par hundra år gammal. Och till råga på allt är det ett luddigt begrepp som folk inte har identifierat sig nämnvärt med förrän efter 1800talet.

  Just eftersom Sverige inte är unikt på den här punkten – är begreppet tämligen meningslöst att använda öht. Det finns folk som bott olika länge på en plats, men ursprungsbefolkningar, som i dem som var först på en plats, finns det jävligt ont om i världen idag.

 9. catshaman skriver:

  Sverige hur det började
  http://groups.yahoo.com/group/scandidea/message/765
  TV4 gör en ny version av Sveriges historia och blandar journalistik och proffs
  dvs folk på modet. Harisson är väl en av de få vi har som går bortom Ansgar.
  +
  Man tonar ned kannibalerna och väl är det. Det finns icke tillräckliga bevis och
  åter igen efterlyser jag ett domstols förfarande att gå längre än till
  beskyllningarna. Vi har principen ”hellre fria än fälla” när bevisen icke
  håller. Det vore bättre att beskriva hur samhället växte fram för att motsvara
  samtidens behov.
  Vi hör till de djurarter som älskar sin avkomma och försvarar den in i döden.

  I Vedic filosofi finns begreppet RTA som motsvarar ASA i Avesta och det ät även
  en bra nordisk term ”så som flödet” och är en tradition att utifrån Tidens flöde
  dra slutsatser om vad som är bäst för människan. Från första stund gäller det
  att bygga ett skydd om det svaga.
  +
  RTA kom att vara filosofin som byggde ritual att förebygga ofred genom ritual.
  Det första ritualet mellan samhällen var att mötas vid gränsen för en palaver
  enligt hovsamma regler och ömsesidig respekt. Vi ser detta i hällristningar.
  +
  I ett sumeriskt fragment berättas att man kastade upp en hög som markerade
  gränsen. Det berättades en historia som för framtiden befäste gränsen och
  förstås höll i minnet ”hur man gör”. I tidig tradition var ”första gången” ett
  viktigt dokument.
  +
  Även i Norden fanns tidigt en rättstradition det gäller för arkeologer att
  upptäcka. Jag saknar en virtuell bild av hur samhället växte fram ur behoven
  istället för pojkaktiga fantasier om krigande stammar och hierarkier. Det är
  mina mått för framtida avsnitt i serien.
  30 april 2010 catshaman

  http://groups.yahoo.com/group/scandidea/message/767
  Människan har alltid varit kulturbärare, men viss kultur är starkare än andra.
  En kulturens vagga fanns vid Persiska Viken där man för 6-8000 år sedan kunne
  bygga havsgående skepp. Om man hittat en forn-persisk kam på Gotland kan det
  lika gärna vara från ett besök som lämnade bling som att Gotlands farmän via
  ryska floder tagit sig till Elam/Susa som var dåtidens kulturella motor:
  +
  I Egypten ser man att de introducerat löst pipskägg. I Norden var det den
  kvinnliga kammen som av egyptisk typ nådde Nordnorge. Längs norska kusten finner
  man enstaka egyptiska högsjöskepp. Elam var speciellt såtillvida att dess idoler
  lärde ut moderskapet som civilisationens grundbult. Ett så enkelt redskap som en
  kam lär ut vårdande av egna kroppen och det ger pondus. Man kan skönja att folk
  var icke omedelbart redo att följa en ledare utan liksom i dag behövs exempel.
  +
  Levande kultur är summan av alla tillskott under tidens gång. Det sprider sig
  som ringar på vattnet allt efter folks intresse. Ett många tusen år gammalt
  egyptiskt skepp återupplevs varje gång vi talar om det. Kultur är så stort att
  vi icke kan greppa det. Kultur är allt människan håller levande som befruktar
  vardagen.
  1 maj 2010 bh

 10. Peter skriver:

  Du kanske ska läsa mina kommentarer en gång till. Jag har redan skrivit att Sverige inte är mer än 1000 år gammalt. Innan dess fanns inget Sverige, marken fanns givetvis, men inte Sverige. Precis som Tyskland och Italien inte fanns innan 1800-talet.
  Sverige växte fram kring Mälaren och de som skapade landet var det folk som senare skulle bli kända som svenskar. Om de var där först har ingen betydelse, landet Sverige skapades av dem och därmed är de ursprungsbefolkningen. Lika mycket som jag är den ursprungliga ägaren till ett hus jag själv bygger, även om jag inte var den förste som ägde tomten.
  Många av dagens svenskar har förfäder som var danskar, norrmän och som ännu tidigare levde i småriken. Det faktum att dessas ättlingar idag är svenskar kan dock inte förnekas. Som jag skrev förut har det gått över 350 år sedan freden i Roskilde och skåningar, bohusläningar och andra kan inte kallas för annat än svenskar idag. Visst, det finns starka lokala identiteter runt om i hela Sverige, men svenskar är vi ändå. Skånska lokalpatrioter kan säga vad de vill och kräva självständighet med, jag är ganska dock säker på att majoriteten av skåningarna (som tydligen tycks uppskatta SD mer än några andra) vet vilken nationalitet de har.

  Samer och andra minoriteter som är inte svenskar, utan egna folkgrupper.

  Kanske var samerna här först, vem vet? En sak är dock säker, om de var här först så var det inte Sverige de bodde i, utan en landmassa som förmodligen inte hade tydliga politiska och kulturella gränser. Sverige skapades av ett annat folk, ett folk som sedan spred sin kultur till andra.

  ”Folk som bor på påskön idag är inte ursprungsbefolkningen, trots att de bott där hela sitt liv. Ur är ur. Ur är först.”
  Här finns grunden till att du inte förstår mig. Påskön är en ö, en landmassa. Hade invandrarna skapat Republiken Påskön så hade de varit landets ursprungsbefolkning. Dock inte öns.

 11. catshaman skriver:

  Jag går såväl efter semantiken som efter centralmakten. I Dals Diplomatarium är kung Johans brev det första där skrivaren använder ordet Sverige. Låter lite XL storsvenskt att skriva att Målardalen skapade Sverige. På Alsnö var landets herrar samlade. Detvar en stark samling som ”tillsatte” drottning Margareta medan övriga länder valde på ting. Det var munkarna som skrev historien och satte sin prägel på ordvalet

 12. Daniel skriver:

  Peter: Nej det är inte jag som inte förstår dig, det är du som inte förstår alls att du bara precis snackar trams. Ingen anledning för mig att repetera varför en gång till samma sak. Du lär uppenbarligen inte begripa det bättre för det.

Kommentarsfältet är stängt.